Číselné datové typy
C++ 11

image_printTisk

V této kapitole se objasníme pojem, co je to datový typ. Dále si ukážeme základní číselné datové typy, se kterými jazyk C++ operuje a předvedeme si různé varianty zápisu čísel, hlavně desetinných. Jazyk C++ má velmi bohatou, ale i složitou nabídku různých datových typů pro čísla. Pro prvotní pochopení ale v této kapitole vybírám jen jeden datový typ pro celočíselné hodnoty a jeden pro čísla s pohyblivou řádovou čárkou, tedy čísla desetinná.

Všechna data v počítači, se kterými program pracuje, jsou uložena v paměti. Data bývají uložena v různých souvislých regionech či úsecích a tyto regiony bývají zpravidla rozmístěny na různých místech paměti RAM. Sekvence bitů, která se vyskytuje v jednom takovémto úseku se nazývá hodnotou. Význam této bitové sekvenci, tedy hodnotě uložené v daném regionu, dává právě datový typ. Datový typ říká, co vlastně daná hodnota je a co představuje. Datový typ mimo jiné definuje:

  • rozsah číselných hodnot, ve kterých se daná hodnota může pohybovat,
  • velikost úseku paměti, kterou daná hodnota potřebuje,
  • seznam povolených operací, které s danou hodnotou mohou být provedeny.

Nejběžnějším datovým typem pro celočíselné hodnoty je v jazyce C++ s názvem int. Na platformách PC mívá tento datový typ zpravidla velikost 32 bitů s rozsahem číselných hodnot od –2 147 483 648 do 2 147 483 647. Je důležité ale zmínit, že standard C++ sám o sobě tuto bitovou velikost a tedy i rozsah hodnot zaručuje ani nedefinuje. Vše závisí vždy na konkrétní implementaci a hlavně možnostech daného hardwarového zařízení.

Datový typ double slouží pro reprezentaci čísel s pohyblivou řádovou čárkou. Jeho velikost na platformách PC  je 8 bytů s možností reprezentace hodnot v rozsahu 7e +/-308 (15 číslic). Opět i zde platí, že standard C++ tuto velikost a rozsah hodnot nedefinuje a nechává na konkrétní implementaci.

 

  1. Zápisy čísel INT a primárně DOUBLE, různé varianty.

 

image_printTisk
Číselné datové typy
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

  • Proměnné V minulém článku jsme si řekli, že data programu jsou uchována v různých souvislých úsecích paměti. Abychom mohli v programu používat hodnotu uloženou v nějakém takovém úseku paměti, […]
  • Konstanty Tento článek si klade za cíl vysvětlit význam a princip fungování konstant v jazyce C++. Seznámíme se s důvody jejich zavedení, uvedu zde dvě formy jejich zápisu a krátce záměrně odbočím […]
  • Datový typ “string” V tomto článku si představíme skupinu datových typů knihovny STL pro práci s texty. Seznámíme se s jejich inicializací, stejně tak si popíšeme další základní metody pro práci s touto […]
  • Aritmetické operátory Tento článek by měl čtenáři nastínit používání základních aritmetických operátorů v jazyce C++. Je dobré upozornit, že C++ disponuje širší sadou operátorů, než se třeba pojednává ve […]
  • Vstup a výstup pomocí textové konzole V tomto článku se velmi podrobně seznámíme se vstupem a výstupem na textovou konzoli. Začneme popisem jednoduchého vstupu a výstupu a pak dále navážeme, jak se pomocí speciálních příkazů, […]
  • Datový typ “bool” Cílem tohoto článku je osvětlit význam datového typu bool pro logickou hodnotu. Budete seznámeni s novými klíčovými slovy, vysvětlíme si rozdíl mezi operátorem porovnání a přiřazení a v […]