Generování náhodných čísel
C++ 11

image_printTisk

http://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random

 

image_printTisk
Generování náhodných čísel
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

  • Operátory podrobněji V předchozích článcích jsme se seznámili již s několika typy základních operátorů v C++. Tato kapitola slouží k představení zbytku operátorů, které se v jazyce C++ […]
  • Matematické funkce hlavičky: cmath cstdlib cinttypes   abs, labs, llabs div, ldiv, lldiv abs, imaxabs div, imaxdiv abs, fabs fmod remainder remquo fmax, fmin […]
  • Číselné datové typy podrobněji V této úvodní kapitole základů C++ jsme se zmínili pouze o dvou číselných datových typech, a to int a double. Spektrum číselných datových typů, a to jak pro celá čísla, tak i pro […]
  • Předávání a vracení polí z funkcí DO POKROČILÝCH TÉMAT Tento článek pojednává o práci s poli a funkcemi. Popisuje rozličné metody, jak předat pole jako argument funkci a také jak pole z funkce vrátit. Existují v […]
  • Algoritmy “count” a “count_if” Tyto typy algoritmů, jak jejich název napovídá, slouží ke zjištění počtu buď nějaké hodnoty, nebo lze spočítat počet prvků nějaké datové struktury na základě předaného […]
  • Algoritmy “search” a “search_n” Úvod Algoritmus search Algoritmus search_n Shrnutí