V tomto článku si popíšeme sekvenční algoritmy all_of, any_of a none_of. Jejich princip spočívá v tom, že se jim v argumentu předá testovací operace, reprezentovaná nejčastěji lambda výrazem, na kterou je aplikován každý prvek datové struktury v rozsahu daném předanými iterátory. Dle typu algoritmu je pak vrácen příslušný výsledek vyjádřený logickou hodnotou.

Pokračovat ve čtení

Tento článek pojednává o sekvenčních vyhledávacích algoritmech knihovny STL. Ukážeme si algoritmus pro hledání na základě hodnoty nebo za pomocí predikátu. Další možností je také hledání nějaké podposloupnosti hodnot dané rozsahem definovaným za pomocí iterátorů. Návratovou hodnotou je iterátor odkazující na nalezenou hodnotu, pokud však hledání není úspěšné, je vrácena hodnota iterátoru end().

Pokračovat ve čtení