Datová struktura zásobník funguje na principu zvaném LIFO (Last In First Out). To znamená, že položka, která do něj byla vložena poslední,  je jako první vyjmuta. V podstatě můžeme říci, že pomocí zásobníku můžeme vyjímat prvky v opačném pořadí, než v jakém jsme je vkládali.

Pokračovat ve čtení

Fronta funguje na principu zvaném FIFO (First-In First-Out). To znamená, že prvek, který byl do fronty vložen dříve, bude také dříve zpracováván. V podstatě můžeme říci, že prvky vyjímáme a zpracováváme ve stejném pořadí, jako jsou vkládány.

Pokračovat ve čtení

Někdy potřebujeme jiné zpracování než sekvenční dle pořadí vložení prvků jako u klasické fronty. Řekněme, že prvky mají například číselně vyjádřenou prioritu své důležitosti a my je chceme zpracovávat dle této priority. Právě k tomu slouží datová struktura prioritní fronta popsaná právě v tomto článku.

Pokračovat ve čtení