Dva hlavní pilíře STL knihovny jsou její datové struktury a obecné algoritmy pro práci s nimi. Vzhledem k různosti datových struktur a obecnosti algoritmů potřebujeme nějaký spojovací článek, který je propojí, a k tomu jsou určeny právě iterátory, kterými se zabývá právě tato kapitola.

Pokračovat ve čtení