V tomto článku si představíme nový pojem ukazatel jako proměnnou obsahující adresu na jinou oblast paměti. Seznámíme se dvěma operátory při související s adresací a na závěr si ukážeme, jak inicializovat ukazatel, který nedrží odkaz na žádnou proměnnou či jinou oblast paměti.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si vysvětlíme nový pojem jazyka C++, a to pole nějakých hodnot. Je to jazykový konstrukt, který slouží k uchování seznamu hodnot nějakého datového typu. Je důležité zmínit, že v současné době je to prvek jazyka, který by měl primárně sloužit pro nízkoúrovňové programování blíže hardwaru. Ve článku bude objasněna deklarace pole, jeho inicializace a způsob čtení a zápisu hodnot.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si vysvětlíme, co je aritmetika ukazatelů. Ukážeme si význam a aplikaci dalších operátorů vztahujících se k ukazatelům a popíšeme si jejich vzájemné vztahy k polím různých datových typů.

Pokračovat ve čtení

DO POKROČILÝCH ASI

Tento článek pojednává o způsobech vracení hodnot z funkcí. Jsou to stejné způsoby, o kterých je psáno ve článku předchozím, tedy vracení hodnotou nebo vracení odkazem. U vracení hodnot odkazem lze opět buď použít ukazatel, nebo referenci. Je důležité mít ale na vědomí, že u vracení hodnot odkazem panují určitá omezení.

Pokračovat ve čtení

Tento článek pojednává o vícerozměrných polích v jazyce C++. Seznámíme se s jejich významem, deklarací, inicializací a způsobem zápisu a čtení jejich hodnot. Na závěr článku bude zmíněno, jak u vícerozměrných polí pracovat s aritmetikou ukazatelů.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si probereme ukazatele na pole. Seznámíme se nejen s ukazateli na pole jednorozměrné, ale i na složitější případ, tedy pole vícerozměrná. Vše si zase samozřejmě uvedeme na názorných příkladech.

Pokračovat ve čtení