Tak, jak lze vytvářet šablony funkcí, lze vytvářet i šablony tříd, struktur a unionů. Pomocí těchto šablon potom překladač generuje nové uživatelsky definované datové typy. Ukážeme si jejich deklaraci, dále pak kam je vhodné takové šablony umisťovat a také neméně důležitá informace bude, jak probíhá syntaktická kontrola těchto šablon.

Pokračovat ve čtení

Tímto článkem si představíme nový pojem, a to je generické programování v C++. Jedná se o způsob programování, jehož základní znalost je nutná pro použití jedné z nejdůležitějších knihoven pro C++, knihovny STL. Vysvětlíme si, co je to šablona funkce, na co se používají a seznámíme se s generováním výsledných funkcí ze šablon, které se někdy nazývá “instancování šablony”.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku dokončíme výklad o šablonách funkcí. Zmíníme se o tom, že šablony mohou obsahovat kromě parametrů reprezentujících datové typy také celočíselné hodnoty a dále si představíme pravidla pro přetěžování šablon a klasických funkcí.

Pokračovat ve čtení