V tomto článku si vysvětlíme nový prvek jazyka C++, a to jsou reference. Jejich funkce je obdobná jako u ukazatelů, jsou tu avšak určité rozdíly, které je třeba mít na paměti.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si blíže vysvětlíme pojem funkce v C++, seznámíme se s jejím syntaktickým zápisem včetně zápisu formálních parametrů a dále bude vysvětleno, jak se z funkcí provádí vracení hodnot.

Pokračovat ve čtení

Tento článek popisuje nový syntaktický zápis funkcí a různých operací. Tento zápis se nazývá lambda funkce nebo lambda výrazy a je primárně určen pro předávání operací jako argument do jiných funkcí. Jejich využití se nachází mimo jiné v STL algoritmech ve formě operací, unárních a binárních predikátů.

Pokračovat ve čtení