Tento článek je článkem úvodním tematice obsluhy chyb v jazyce C++. V tomto článku si představíme motivaci zavedení výjimek jazyka C++ jako aparátu pro detekci a zpracování chyb. Dále představíme základní syntaxi a představíme nějaké zásady, kterých bychom se při návrhu obsluhování chybových stavů měli držet.

Pokračovat ve čtení

Tento článek pojednává o technice či metodě RAII sloužící ke korektní správě prostředků i při vyhození výjimky a dále popisu bloku finally, který sice v syntaxi jazyka C++ není přímo zakotven, ale známe ho z jiných jazyků jako C# nebo Java.

Pokračovat ve čtení