Při psaní jakéhokoliv programu si nevystačíme často jen v čísly a texty. Potřebujeme třeba si například definovat náš vlastní datový Zákazník, který bude reprezentovat nějaký pojem v problémové doméně naší aplikace. K tomu nám mohou posloužit dva způsoby definice vlastních datových typů “záznam”, které se skládají s dalších položek. Jsou to struktury a třídy.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si vysvětlíme nový prvek jazyka C++, a to jsou reference. Jejich funkce je obdobná jako u ukazatelů, jsou tu avšak určité rozdíly, které je třeba mít na paměti.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si probereme první příkaz pro řízení běhu programu. Jedná se příkaz if, který slouží pro větvení běhu programu na základě vyhodnocení nějakého logického výrazu. Seznámíme se s jeho syntaktickým zápisem, doplňujícím příkazem else a článek zakončíme ukázkami, jak se podmínky pomocí příkazu if řetězí nebo vnořuji.

Pokračovat ve čtení

Často potřebujeme alokovat, či jinak řečeno si rezervovat, paměť na dynamické části paměti, jelikož neznáme potřebnou délku v době kompilace programu, ale až za jeho běhu. Například přečtení obsahu souboru do paměti, jehož délka nemůže být v době překladu známá. Chytré ukazatele jsou prostředek, který v sobě drží právě referenci či adresu na takto alokovanou paměť a mohou ji automaticky spravovat. Proč se jim říká “chytré” se dovíte po přečtení tohoto článku.

Pokračovat ve čtení

V této kapitole se objasníme pojem, co je to datový typ. Dále si ukážeme základní číselné datové typy, se kterými jazyk C++ operuje a předvedeme si různé varianty zápisu čísel, hlavně desetinných. Jazyk C++ má velmi bohatou, ale i složitou nabídku různých datových typů pro čísla. Pro prvotní pochopení ale v této kapitole vybírám jen jeden datový typ pro celočíselné hodnoty a jeden pro čísla s pohyblivou řádovou čárkou, tedy čísla desetinná.

Pokračovat ve čtení

Při vysvětlování jazyka C++ začneme tím nejklasičtějším příkladem, a to je varianta programu “Ahoj, světe”. Vysvětlíme si primárně důležitost funkce jménem main, jejíž význam bude na první pohled patrný. Na druhé straně příklad uvedený v tomto článku bude obsahovat řadu jazykových prvků, kde se budeme muset smířit pouze se zjednodušeným vysvětlením s tím, že se ke zmíněným prvkům vrátíme v dalších kapitolách.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si blíže vysvětlíme pojem funkce v C++, seznámíme se s jejím syntaktickým zápisem včetně zápisu formálních parametrů a dále bude vysvětleno, jak se z funkcí provádí vracení hodnot.

Pokračovat ve čtení