Tento článek pojednává o způsobu zápisu komentářů ve zdrojových kódech jazyka C++. Budou popsány oba druhy komentářů, tedy jednořádkové i jejich víceřádková varianta.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku se velmi podrobně seznámíme se vstupem a výstupem na textovou konzoli. Začneme popisem jednoduchého vstupu a výstupu a pak dále navážeme, jak se pomocí speciálních příkazů, zvané manipulátory, provádí formátovaný výstup. Zmíníme například zápis čísel v různých číselných soustavách, výstup desetinných čísel v různých formátech nebo budeme mluvit o způsobech zarovnávání textu a s tím souvisejícími parametry.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku se seznámíme s tím, jak překladač převádí zdrojový kód programu do binární podoby spustitelné operačním systémem. Článek se zmiňuje nejen o procesu překladu zdrojových kódů, ale i o jejich organizaci do souborů a dále si něco povíme o přenositelnosti programů v C++ mezi platformami, ať jí je myšlen jiný operační systém nebo implementace překladače.

Pokračovat ve čtení