V tomto článku si probereme první příkaz pro řízení běhu programu. Jedná se příkaz if, který slouží pro větvení běhu programu na základě vyhodnocení nějakého logického výrazu. Seznámíme se s jeho syntaktickým zápisem, doplňujícím příkazem else a článek zakončíme ukázkami, jak se podmínky pomocí příkazu if řetězí nebo vnořuji.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku si popíšeme tří základní typy cyklů v jazyce C++ a vše si ukážeme na jednoduchém příkladu součtu čísel z posloupnosti 1..10. V závěru kapitoly pak budou vysvětleny dva příkazy, break continue, sloužící k manipulaci průchodu cyklem, ve kterém jsou obsaženy.

Pokračovat ve čtení