Při vysvětlování jazyka C++ začneme tím nejklasičtějším příkladem, a to je varianta programu “Ahoj, světe”. Vysvětlíme si primárně důležitost funkce jménem main, jejíž význam bude na první pohled patrný. Na druhé straně příklad uvedený v tomto článku bude obsahovat řadu jazykových prvků, kde se budeme muset smířit pouze se zjednodušeným vysvětlením s tím, že se ke zmíněným prvkům vrátíme v dalších kapitolách.

Pokračovat ve čtení

Tento článek pojednává o způsobu zápisu komentářů ve zdrojových kódech jazyka C++. Budou popsány oba druhy komentářů, tedy jednořádkové i jejich víceřádková varianta.

Pokračovat ve čtení

V tomto článku se seznámíme s tím, jak překladač převádí zdrojový kód programu do binární podoby spustitelné operačním systémem. Článek se zmiňuje nejen o procesu překladu zdrojových kódů, ale i o jejich organizaci do souborů a dále si něco povíme o přenositelnosti programů v C++ mezi platformami, ať jí je myšlen jiný operační systém nebo implementace překladače.

Pokračovat ve čtení