V této úvodní kapitole základů C++ jsme se zmínili pouze o dvou číselných datových typech, a to int double. Spektrum číselných datových typů, a to jak pro celá čísla, tak i pro desetinná, je v jazyce C++ mnohem širší. V tomto článku se podíváme na tuto problematiku C++ mnohem podrobněji.

Pokračovat ve čtení

hlavičky:

 • cmath
 • cstdlib
 • cinttypes

 

 • abs, labs, llabs
 • div, ldiv, lldiv
 • abs, imaxabs
 • div, imaxdiv
 • abs, fabs
 • fmod
 • remainder
 • remquo
 • fmax, fmin
 • nan, nanf, nanl
 • exp, log, log10, log2
 • pow, sqrt, cbrt,
 • sin, cos, tan
 • asin, acos, atan, atan2
 • sinh, cosh, tanh
 • asinh, acosh, atanh
 • ceil, floor, round, lround, llround