Výklad druhé kapitoly o objektově orientovaném programování začneme dvěma články, kde si vymezíme základní termíny OOP a provedeme mírné opakování tohoto tématu v teoretické oblasti.

Pokračovat ve čtení