Lambda funkce
C++ 11

image_printTisk

Tento článek popisuje nový syntaktický zápis funkcí a různých operací. Tento zápis se nazývá lambda funkce nebo lambda výrazy a je primárně určen pro předávání operací jako argument do jiných funkcí. Jejich využití se nachází mimo jiné v STL algoritmech ve formě operací, unárních a binárních predikátů.

Lambda funkce může fungovat podobně jako klasická funkce. Ukažme si na následující ukázce, jak to asi může vypadat.

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

void print(const vector<int>& vec) {
  for(auto val : vec)
    cout << val << ";";
  cout << endl;
}

auto lambdaPrint = [](const vector<int>& vec) {
  for(auto val : vec)
    cout << val << ";";
  cout << endl;
};

int main() {
  print({1, 2, 3 , 4, 5});
  lambdaPrint({5, 4, 3, 2, 1});
  return 0;
}
Unable to connect to the JDoodle service.
 1. Lamda je další funkce
  1. srovnání lambda bez capture listu s funkcí a deklarací auto
  2. a zavolání
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

ostream& operator<<(ostream& os, vector<int>& data) {
  for(auto c : data)
    os << c << ";";
  return os;
}

int main() {
  int start = 0;
  auto generator1 = [=]() {
    static int i = 0;
    return start + (++i);
  };
  auto generator2 = [&]() mutable { return ++start; };
  
  const int len = 10;
  vector<int> data(len);
  
  start = 5;
  generate_n(data.begin(), len, generator1);
  cout << "start = " << start << ", " << data << endl;
  
  start = 10;
  generate_n(data.begin(), len, generator2);
  cout << "start = " << start << ", " << data << endl;
  
  return 0;
}
Unable to connect to the JDoodle service.
 1. Zachytáváme okolí
 2. Vše kopií
 3. Vše referencí
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

ostream& operator<<(ostream& os, vector<int>& vec) {
  for(auto val : vec)
    cout << val << ";";
  return os;
}

int main() {
  int value = 0;
  int increment = 1;
  bool isNegative = true;
  
  auto generator = [value, isNegative, &increment]() mutable {
    isNegative = ! isNegative;
    if(isNegative) {
      return -(value + increment++);
    } else {
      return value + increment++;
    }
  };
  
  const int len = 10;
  vector<int> data(len);
  generate_n(begin(data), len, generator);
  cout << data << endl;
  
  return 0;
}
Unable to connect to the JDoodle service.
 1. Vybrané proměnné
image_printTisk
Lambda funkce
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Metody předávání hodnot argumentů funkcím Tento článek pojednává o způsobech či metodách, jak lze předávat hodnoty argumentů volaným funkcím. V zásadě existují dva přístupy. Prvním je předání hodnotou, druhým je předání […]
 • Funkce a její parametry V tomto článku si blíže vysvětlíme pojem funkce v C++, seznámíme se s jejím syntaktickým zápisem včetně zápisu formálních parametrů a dále bude vysvětleno, jak se z funkcí provádí vracení […]
 • Reference V tomto článku si vysvětlíme nový prvek jazyka C++, a to jsou reference. Jejich funkce je obdobná jako u ukazatelů, jsou tu avšak určité rozdíly, které je třeba mít na paměti. Jak […]
 • Paměťový buffer – třída “stringstream” V této kapitole uzavřeme téma kolem vstupu a výstupu. Zatím jsme si ukázali, jak je možné provádět vstup a výstup na textovou konzoli a do souboru. Tato kapitola popisuje poslední datový […]
 • Operátory podrobněji V předchozích článcích jsme se seznámili již s několika typy základních operátorů v C++. Tato kapitola slouží k představení zbytku operátorů, které se v jazyce C++ […]
 • Sekvenční algoritmy “all_of”, “any_of” a “none_of” V tomto článku si popíšeme sekvenční algoritmy all_of, any_of a none_of. Jejich princip spočívá v tom, že se jim v argumentu předá testovací operace, reprezentovaná nejčastěji lambda […]