Logické operátory
C++ 11

image_printTisk

Tématem tohoto článku jsou logické operátory, které slouží ke skládání jednoduchých výrazů, i jejich složitějších variant, s aplikovaným relačním operátorem do logických podmínek. Budeme se zabývat opět odlišným syntaktickým zápisem logických operátorů v C++ od matematiky a upozorním na podobnost jejich syntaxe s operátory bitovými.

V následující tabulce jsou zobrazeny tři logické operátory jazyka C++.

Syntaxe operátoruVýznam operátoru
operátor !        ! ANegace - platí, pokud neplatí A
operátor &&    A && BKonjunkce - platí, pokud platí A i B
operátor ||       A || BDisjunkce - platí, pokud platí A nebo B (nebo obojí)

V tabulce je znázorněna jiná syntaxe logických operátorů než se používá v matematice. Konjunkce je značena “&&”, disjunkce “||” a negace znakem “!”. Existují i operátory “&” a “|”, které se používají při práci s bitovými operacemi, a je důležité tyto operátory nezaměňovat s operátory logickými i přes jejich podobný syntaktický zápis, který na počátku může mást.

Nyní si ještě ukažme aplikaci logických operátorů na příkladu.

int main() {
  bool A = true, B = false;
  bool C;

  C = A && B;  // Hodnota proměnné C je false
  C = A || B;  // Hodnota proměnné C je true
  C = ! A;    // Hodnota proměnné C je false

  return 0;
}

 

image_printTisk
Logické operátory
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Aritmetické operátory Tento článek by měl čtenáři nastínit používání základních aritmetických operátorů v jazyce C++. Je dobré upozornit, že C++ disponuje širší sadou operátorů, než se třeba pojednává ve […]
 • Seznamy hodnot podrobněji V tomto článku se blíže seznámíme se seznamy hodnot. Máme na výběr dva typy seznamů. Seznam s pevným počtem položek nebo seznam s proměnlivým počtem položek. Seznam s pevným počtem […]
 • Konstanty Tento článek si klade za cíl vysvětlit význam a princip fungování konstant v jazyce C++. Seznámíme se s důvody jejich zavedení, uvedu zde dvě formy jejich zápisu a krátce záměrně odbočím […]
 • Paměťový buffer – třída “stringstream” V této kapitole uzavřeme téma kolem vstupu a výstupu. Zatím jsme si ukázali, jak je možné provádět vstup a výstup na textovou konzoli a do souboru. Tato kapitola popisuje poslední datový […]
 • Datový typ “string” V tomto článku si představíme skupinu datových typů knihovny STL pro práci s texty. Seznámíme se s jejich inicializací, stejně tak si popíšeme další základní metody pro práci s touto […]
 • Číselné datové typy V této kapitole se objasníme pojem, co je to datový typ. Dále si ukážeme základní číselné datové typy, se kterými jazyk C++ operuje a předvedeme si různé varianty zápisu čísel, hlavně […]