Matematické funkce
C++ 11

image_printTisk

hlavičky:

 • cmath
 • cstdlib
 • cinttypes

 

 • abs, labs, llabs
 • div, ldiv, lldiv
 • abs, imaxabs
 • div, imaxdiv
 • abs, fabs
 • fmod
 • remainder
 • remquo
 • fmax, fmin
 • nan, nanf, nanl
 • exp, log, log10, log2
 • pow, sqrt, cbrt,
 • sin, cos, tan
 • asin, acos, atan, atan2
 • sinh, cosh, tanh
 • asinh, acosh, atanh
 • ceil, floor, round, lround, llround

 

image_printTisk
Matematické funkce
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Operátory podrobněji V předchozích článcích jsme se seznámili již s několika typy základních operátorů v C++. Tato kapitola slouží k představení zbytku operátorů, které se v jazyce C++ […]
 • Generování náhodných čísel http://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random  
 • Číselné datové typy podrobněji V této úvodní kapitole základů C++ jsme se zmínili pouze o dvou číselných datových typech, a to int a double. Spektrum číselných datových typů, a to jak pro celá čísla, tak i pro […]
 • Algoritmy “move” a “swap” Úvod Algoritmus move Algoritmus move_backward Algoritmus swap_ranges Shrnutí  
 • Metody vracení hodnot z funkce DO POKROČILÝCH ASI Tento článek pojednává o způsobech vracení hodnot z funkcí. Jsou to stejné způsoby, o kterých je psáno ve článku předchozím, tedy vracení hodnotou nebo vracení […]
 • Obsluha chyb pomocí výjimek Tento článek je článkem úvodním tematice obsluhy chyb v jazyce C++. V tomto článku si představíme motivaci zavedení výjimek jazyka C++ jako aparátu pro detekci a zpracování chyb. Dále […]