Paměťový buffer – třída “stringstream”
C++ 11

image_printTisk

V této kapitole uzavřeme téma kolem vstupu a výstupu. Zatím jsme si ukázali, jak je možné provádět vstup a výstup na textovou konzoli a do souboru. Tato kapitola popisuje poslední datový typ pro vstupně výstupní operace, a to do paměti počítače.

Existují tři základní datové typy pro práci se vstupně výstupními operacemi. Následující výčet je shrnuje dle jména hlavičkových souborů:

 • iostream – operace se standardním vstupem a výstupem
 • fstream – třídy ifstream, ofstream fstream pro práci se soubory
 • sstream – vstupně výstupní operace nad paměťovým bufferem, například mimo jiné i pro tvorbu rozsáhlých textů

Dodatečně ještě je třeba zmínit, že ke standardnímu vstup a výstupu se přistupuje pomocí globálních proměnných cin, cout, cerr a clog.

Pro práci se vstupem a výstupem v paměti RAM počítače lze samozřejmě používat všechna dosud probraná témata:

 • formátovaný vstup a výstup
 • neformátovaný vstup a výstup
 • manipulátory

Blíže se s těmito tématy můžete seznámit ve článcích:

Pro práci s textem v paměti RAM se používají následující třídy:

 • istringstream – text či buffer pouze pro čtení
 • ostringstream – text či buffer pouze pro zápis
 • stringstream – text či buffer pro čtení i zápis

Výše uvedené třídy jsou postavené na datovém typu char. Pokud potřebujeme použít pro znaky datový typ wchar_t, můžeme použít následující obdoby zmíněných datových typů:

 • wistringstream – vstup pro wchar_t buffer
 • wostringstream – výstup pro wchar_t buffer
 • wstringstream – vstup i výstup pro wchar_t buffer

Na závěr si ukážeme krátkou ukázku, jak se pracuje s paměťovým bufferem pomocí tříd v hlavičkovém souboru <sstream>:

TODO PŘÍKLAD

image_printTisk
Paměťový buffer – třída “stringstream”
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Datový typ “string” podrobněji Datový typ string nás provází od počátku studia jazyka C++ na těchto stránkách. V tomto článku se hlouběji seznámíme, jak funguje a co nám nabízí za funkce, které pro práci s textem můžeme […]
 • Práce se soubory pomocí knihovny STL V tomto článku si popíšeme základy práce se soubory pomocí knihovny STL. Práce se soubory pomocí této knihovny je mnohem snadnější, než pomocí staršího přístupu pomocí standardní knihovny […]
 • Formátování textů na textové konzoli V tomto článku si popíšeme, jak provádět formátovaný výstup na textovou konzoli. Výše uvedené způsoby formátování výstupu lze ale použít, jak se dále dovíme, i při zápisu do souboru nebo […]
 • Logické operátory Tématem tohoto článku jsou logické operátory, které slouží ke skládání jednoduchých výrazů, i jejich složitějších variant, s aplikovaným relačním operátorem do logických podmínek. Budeme […]
 • Lambda funkce Tento článek popisuje nový syntaktický zápis funkcí a různých operací. Tento zápis se nazývá lambda funkce nebo lambda výrazy a je primárně určen pro předávání operací jako argument do […]
 • Číselné datové typy V této kapitole se objasníme pojem, co je to datový typ. Dále si ukážeme základní číselné datové typy, se kterými jazyk C++ operuje a předvedeme si různé varianty zápisu čísel, hlavně […]