Relační operátory
C++ 11

image_printTisk

Tento článek pojednává o porovnávacích, jinak nazývané také relačních,  operátorech v jazyce C++. Souhrnně se o nich zmíníme, ukážeme si opět rozdíl jejich zápisu od klasické matematiky a nakonec vše završíme opět ukázkou zdrojového kódu.

Jazyk C++ definuje šest základních relačních operátorů. Následující tabulka ukazuje jejich syntaktický zápis včetně jejich významu.

Syntaxe operátoruVýznam operátoru
operátor ==rovná se
operátor !=nerovná se
operátor <je menší než
operátor >je větší než
operátor <=je menší nebo rovno než
operátor >=je větší nebo rovno než

V tabulce je znázorněn syntaktický rozdíl operátorů rovnosti a nerovnosti a drobný syntaktický rozdíl pro operátory “je menší nebo rovno” a “je větší nebo rovno”. Ukažme si nakonec aplikaci relačních operátorů na příkladu.

int main() {
  int a = 3, b = 4, c = 5;
  bool v = false;

  v = a == b;  // Hodnota proměnné v je FALSE
  v = a != b;  // Hodnota proměnné v je TRUE
  v = a < c;   // Hodnota proměnné v je TRUE
  v = b > a;   // Hodnota proměnné v je TRUE
  v = a <= b;  // Hodnota proměnné v je TRUE
  v = a >= c;  // Hodnota proměnné v je FALSE

  return 0;
}

 

image_printTisk
Relační operátory
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Proměnné V minulém článku jsme si řekli, že data programu jsou uchována v různých souvislých úsecích paměti. Abychom mohli v programu používat hodnotu uloženou v nějakém takovém úseku paměti, […]
 • Aritmetické operátory Tento článek by měl čtenáři nastínit používání základních aritmetických operátorů v jazyce C++. Je dobré upozornit, že C++ disponuje širší sadou operátorů, než se třeba pojednává ve […]
 • Datová struktura “priority_queue” Někdy potřebujeme jiné zpracování než sekvenční dle pořadí vložení prvků jako u klasické fronty. Řekněme, že prvky mají například číselně vyjádřenou prioritu své důležitosti a my je chceme […]
 • Vstup a výstup pomocí textové konzole V tomto článku se velmi podrobně seznámíme se vstupem a výstupem na textovou konzoli. Začneme popisem jednoduchého vstupu a výstupu a pak dále navážeme, jak se pomocí speciálních příkazů, […]
 • Datová struktura “queue” Fronta funguje na principu zvaném FIFO (First-In First-Out). To znamená, že prvek, který byl do fronty vložen dříve, bude také dříve zpracováván. V podstatě můžeme říci, že prvky vyjímáme […]
 • Cykly v C++ V tomto článku si popíšeme tří základní typy cyklů v jazyce C++ a vše si ukážeme na jednoduchém příkladu součtu čísel z posloupnosti 1..10. V závěru kapitoly pak budou vysvětleny dva […]