Příkaz “switch”
C++ 11

image_printTisk

Úvod

image_printTisk
Příkaz “switch”
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

  • Příkaz “if” – větvení běhu programu V tomto článku si probereme první příkaz pro řízení běhu programu. Jedná se příkaz if, který slouží pro větvení běhu programu na základě vyhodnocení nějakého logického výrazu. Seznámíme se […]
  • Seznamy hodnot a cyklus “range-for” Úvod Datový typ vector nový datový typ v zobáčcích datový typ prvku inicalizace pomocí { } indexovací operátor pouze pouze na čísla range for cyklus […]
  • Cykly v C++ V tomto článku si popíšeme tří základní typy cyklů v jazyce C++ a vše si ukážeme na jednoduchém příkladu součtu čísel z posloupnosti 1..10. V závěru kapitoly pak budou vysvětleny dva […]
  • Vícerozměrná pole Tento článek pojednává o vícerozměrných polích v jazyce C++. Seznámíme se s jejich významem, deklarací, inicializací a způsobem zápisu a čtení jejich hodnot. Na závěr článku bude zmíněno, […]
  • Překlad do strojového kódu V tomto článku se seznámíme s tím, jak překladač převádí zdrojový kód programu do binární podoby spustitelné operačním systémem. Článek se zmiňuje nejen o procesu překladu zdrojových kódů, […]
  • Algoritmy “transform” a “replace” Úvod Algoritmus transform Algoritmus replace Algoritmus replace_if Algoritmus replace_copy Algoritmus replace_copy_if Shrnutí