Seznamy hodnot a cyklus “range-for”
C++ 11

image_printTisk

Úvod

 1. Datový typ vector
  1. nový datový typ
  2. v zobáčcích datový typ prvku
  3. inicalizace pomocí { }
  4. indexovací operátor pouze
  5. pouze na čísla
 2. range for cyklus
  1. ukázka, iterace přes vector
  2. výpis hodnot, generování přes range-for – pro zápis nutná reference
  3. výpis nemusí být reference
  4. ukázka pro int a pro string – string vyplněn přes fill s.begin(), s.end()
 3. deklarace auto
  1. klasické odvození typu z přiřazovacího operátoru
  2. ukázka v range-for
  3. finální ukázka na vector<vector<int>>
   1. aplikace algoritmu fill s auto iterací přes vnitřní pole a jejich výpis
image_printTisk
Seznamy hodnot a cyklus “range-for”
C++ 11
Ohodnoťte tento článek

Související články

 • Příkaz “if” – větvení běhu programu V tomto článku si probereme první příkaz pro řízení běhu programu. Jedná se příkaz if, který slouží pro větvení běhu programu na základě vyhodnocení nějakého logického výrazu. Seznámíme se […]
 • Cykly v C++ V tomto článku si popíšeme tří základní typy cyklů v jazyce C++ a vše si ukážeme na jednoduchém příkladu součtu čísel z posloupnosti 1..10. V závěru kapitoly pak budou vysvětleny dva […]
 • Datová struktura “priority_queue” Někdy potřebujeme jiné zpracování než sekvenční dle pořadí vložení prvků jako u klasické fronty. Řekněme, že prvky mají například číselně vyjádřenou prioritu své důležitosti a my je chceme […]
 • Ukazatele na pole V tomto článku si probereme ukazatele na pole. Seznámíme se nejen s ukazateli na pole jednorozměrné, ale i na složitější případ, tedy pole vícerozměrná. Vše si zase samozřejmě uvedeme na […]
 • Příkaz “switch” Úvod
 • Seznamy hodnot podrobněji V tomto článku se blíže seznámíme se seznamy hodnot. Máme na výběr dva typy seznamů. Seznam s pevným počtem položek nebo seznam s proměnlivým počtem položek. Seznam s pevným počtem […]