Aritmetické operátory

Aritmetické operátory

Tento test ověřuje znalosti aritmetických operátorů prezentovaných ve 2. kapitole.