Test znalostí 1. kapitoly

Úvod do jazyka C++

Tento test ověřuje znalosti první kapitoly pojednávající o úvodu do jazyka C++.