Test znalostí 2. kapitoly

Teorie 2. kapitoly

Tento test ověřuje teoretické znalosti druhé kapitoly o základech jazyka C++.